Zoo Dvůr Králové – Afrika v srdci Evropy

Dvůr Králové je historickým městem v Královéhradecké kotlině a v minulosti bývalo královským věnným městem. Z řady zdejších pamětihodností by si neměl návštěvník nechat ujít na náměstí T. G. Masaryka Mariánské sousoší, mající podobu bohatě zdobené rokokové pyramidy, ani sochařskou památku, kterou je místní kašna se sochou Záboje, postavou z Rukopisu královédvorkého. Z věže kostela sv. Jana Křtitele vysoké 64 je krásný výhled do okolí. Na věži jsou tři funkční zvony a kromě nich zde odbíjí čas novodobý hodinový stroj, který se ozývá každou čtvrthodinu.

Velké lákadlo představuje nedaleká zoologická zahrada s unikátním Safari parkem. Procházka samotnou ZOO je příjemná, k vidění jsou tu šelmy, ve dříve typicky ptačím světě s tropickým deštným pralesem se od roku 2008 zabydleli orangutani a hulman jávský. Pavilon Africká savana se stala domovem africkým slonů a jejich blízkých příbuzných, damanů skalních.Vodní svět ukrývá plazy, krokodýly a ryby opravdu až bizardních tvarů. Nechybí pavilon hrošíků, roztomilých surikat, lvů a mnohé další. Výjimečná je zdejší expozice obrazů Zdeňka Buriana, která seznamuje návštěvníky s druhy zvířat dávno vyhynulými. Sbírka 147 obrazů tohoto výjimečného umělce byla prohlášena kulturní památkou a je vlastnictvím zahrady.


Ojedinělý zážitek představuje návštěva zdejšího Safari, při které autobusem nebo ve vlastním automobilu návštěvník projíždí areálem přímo mezi zvířaty. Naplánovat si čas prohlídky je prakticky nemožné, neboť není výjimkou, že se stádo antilop či zeber rozhodne pro odpočinek na vyhřáté cestě a vytvoří nepřekonatelnou překážku. Tak jako v Africe se ani tady zkrátka nespěchá. Na trase je několik míst, kde lze zastavit a vystoupit z vozu, posedět na lavičce s výhledem na zvířata, nebo si dát v přilehlém stánku malé občerstvení. Mimo tato místa je opuštění dopravního prostředku z bezpečnostních důvodu přísně zakázáno.

Prozkoumejte také hospital Kuks, kde tehdejší lázně prý měly pramen s léčivou mocí.

Foto: Radomír Němeček