Božena Němcová

Kraj Boženy Němcové a její Babičky

Babiččino údolí a Česká Skalice je neodmyslitelně spajta s nejznámější českou spisovatelkou Boženou Němcovou. V České Skalici si určitě prohlédněte Muzeum Boženy Němcové a Barunčinu školu – místa, která jsou spjatá s jejím životem a dílem. V Babiččině údolí zase poznáte malebnou krajinu a chaloupku nazvanou Staré bělidlo, kam Němcová zasadila svůj největší román Babička. Kdo byla a jak žila Božena Němcová?

Z Vídně na ratibořický zámek.
Božena Němcová žila v 19. století, které bylo protchnuté národním obrozením. Božena Němcová se narodila v roce 1820 jako Barbora Panklová ve Vídni. Ovšem ještě ve stejný rok odchází s matkou a  otcem do Ratibořic, kde pobývá Kněžna Záhaňská se služebnictvem, ke kterým patří i rodiče malé Barunky. Otec byl panský kočí a matka pradlena. Malá Barunka měla mnoho sourozenců a také babičku, která matce pomáhala s výchovou.

Sňatek s Josefem Němcem.
Když Barunka dospěla, provdala se za o mnoho let staršího Josefa Němce, který byl oddaným vlastencem, zároveň však měl značně prchlivou povahu. Strohý muž a příslušník finanční stráže neměl příliš pochopení pro romantické představy mladé paní. Jako státní úředník byl Němec často překládán z místa na místo a tak se rodina neustále stěhovala. Časté hádky vedly později k rozvratu manželství.

Ve víru vlastenecké společnosti.
Avšak právě Josef Němec přivedl svou ženu do pražské vlastenecké společnosti a právě sem se datují počátky literární tvorby Boženy Němcové. Jaká literární díla napsala Božena Němcová?  Nejdříve se věnovala vlasteneckým básním, později začala sbírat lidové pohádky, které vyšly v sedmi svazcích pod názvem Národní báchorky a pověsti. Zpracovala také pověsti z rodného kraje: Silný Ctibor, Devět Křížů nebo Rousín. Známá je její povídková tvorba: Divá Bára, Pan učitel, Chudým lidem, Pohorská vesnice a další. Vrcholným dílem je její román Babička.

Smutný konec jedné ženy.
Němcová se na sklonku života potýká s velkými finančními potížemi, její muž navíc příšel o místo. I v této těžké době však Němcová i nadále píše. Manželská krize mezi Němcovými přechází v trvalou odluku v roce 1861. Němcová je navíc vážně nemocná – trpí rakovinou dělohy a je sužována stálým krvácením. Poslední dny svého života tráví sama v Litomyšli, kde pracuje na korekturách svých knih a pokouší se o novou literární práci. Vysílená žena je však na konci sil. Na naléhání přátel odváží Němec svou ženu v listopadu 1861 do Prahy, kde Božena Němcová dne 21. ledna 1862 v ranních hodinách umírá. Literární dílo Babička se dočkalo několika filmových zpracování a kniha vyšla mnoha světových jazycích.