Hospital Kuks

Východní Čechy skýtají mnohá překvapení. Patří mezi ně i jedna z nejvýznamnějších historických staveb tohoto kraje, Hospital Kuks, jenž dal v roce 1704 postavit František Antonín Špork.

Spolu s ním nechal na nedalekém protilehlém návrší břehu Labe nad léčivými prameny postavit také zámek s lázněmi. Bývalo to vyhlášené místo společenského dění a největšího rozmachu zažívalo počátkem 18. století. Po Šporkově smrti v roce 1738 a po ničivé povodni o dva roky později však jeho dílo začala pronásledovat smůla. Postupně došlo k úpadku lázní, další ranou byl velký požár. V roce 1901 byly zbytky zámku strženy a dnes zde může návštěvník obdivovat již jen dochované kaskádové schodiště a ve venkovské hospůdce, nacházející v jedné ze čtyř dochovaných budov na úpatí schodiště, které bývaly součástí lázní, si představovat, jak se tu kdysi žilo.Přístup k nedalekému Hospitalu je možný z několika směrů, přičemž za nejhezčí je považován ten, který vede stromořadím vzhůru od obce. Dominantou konventu Milosrdných bratří je kostel Nejsvětější Trojice. Jeho krypta ukrývá hraběcí hrobku s ostatky zástupců rodu Šporků.V areálu se nachází České farmaceutické muzeum, představující největší ucelenou lékárenskou expozici v Evropě. Zdejší sklepení ukrývá také vyhlášenou galerii vín.

Zdejšímu areálu se právem přezdívá ostrov barokního umění. Doslova pokladem je totiž unikátní sochařská výzdoba od M.B. Brauna, mistra baroka. Sochy Alegorie Ctnosti, Alegorie neřesti či třeba Střídmost, to jsou názvy jen některých z nich. Braunovy sochy jsou však nejen na Kuksu, ale také v širokém okolí. V lesním komplexu za Kuksem je dokonce situován známý Braunův Betlém, unikátní soubor plastik zasazený do volné přírody.

 

Kuks však rozhodně není jen neživou památkou a často jsou zde pořádány různé kulturní akce. Velké oblibě se těší hudební produkce, například festivalové koncerty v kostele Nejsvětější Trojice, které mají neopakovatelnou atmosféru.

 

Navštivte také nedalekou zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem s unikátním africkým safari.