Zámek Ratibořice

Ratibořický zámek je znám zejména díky dílu Babička od Boženy Němcové. Právě zde žila slavná Kateřina Zaháňská – kněžna z Babičky. Krásný empírový zámek tvoří dominantu nerozlučitelně spjatou s Babiččiným údolím. Původně to byl jednopatrový barokní zámek s kaplí ve stylu malých italských letohrádků a letních sídel. Ten nechal postavit v roce 1708 v sousedství tvrze ze 14. století majitel náchodského panství Vavřinec Piccolomini. V 18. století byla vystavěna přístavba – jednopatrové křídlo, které sloužilo pro hosty a služebnictvo. Další rozsáhlé přestavby provedla právě Kateřina Zaháňská, ta zdědila zámek Ratibořice a panství Náchod po svém otci vévodovi Petru Kurónském.

 

Právě za jejího držení se stává malé ratibořické sídlo místem, kde si podávala ruku celá Evropa. Na svém letní sídle hostila kněžna světové osobnosti a tehdejší elitu společnosti – například rakouského kancléře Metternicha nebo ruského cara Alexandra I. V roce 1813 byly stěny ratibořického zámku němými svědky tajné schůzky jednání protinapoleonské koalice Pruska, Ruska a Rakouska. Celý zámek přebudovala kněžna v moderně vyhlížející mondénní empírové sídlo. Před zámkem navíc zřídila rozsáhlý anglický park a exotický skleník. Nádherný park přechází ve volnou přírodu s lučními stromy, lesy a malými stezkami a cestičkami, alejemi a mosty přes řeku Úpu. Celý komplex tvoří velmi malebný celek dnes zvaný Babiččino údolí. Roku 1840 koupil panství Náchod včetně Ratibořic Karel Octavio z Lippe, avšak již v roce 1842 ho prodává rodu Schaumburg-Lippe. Tento šlechtický rod spravoval zámek až do roku 1945, kdy přešlo sídlo do rukou státu. Za Schaumburgů získal zámek lehký půvab doznívajícího klasicismu. Prohlédnětě si významné sídlo, které reprezentuje typické elegantní venkovské obydlí vysoké aristokracie z období 19. století.

 

Hledáte ubytování v okolí zámku Ratibořice ? Prohlédněte si přehledný seznam, kde se ubytovat.

 

Prohlídkové okruhy na zámku Ratibořice

Malý okruh – „Doba vévodkyně Zaháňské“ (cca 30 min.)

najdete v prvním poschodí a ukáže Vám salóny z období klasicismu, empíru a biedermeieru. Uvidíte obytné prostory kněžny Zaháňské. Okruh nabízí pohled do neslavnějšího období ratibořického zámku, kam se sjížděly slavné osoby z celé Evropy. Uvidíte kvalitní malířské práce z období 16. – 19. století a bohaté sbírky evropského porcelánu a skla.

Velký okruh – „Zámek Ratibořice“ (cca 50 min).

zavede Vás do všech zámeckých interiéru, tedy i přízemí, které jsou zařízeny nábytkem z 19. století. Navíc si prohlédnete rodové podobizny Schaumburgů a dánských králů. Expozice je doplněna o prohlídku dánského porcelánu, grafických listů a souboru osobních předmětů příslušníků šlechtické rodiny.

Ostatní informace zámku Ratibořice

Délka trvání prohlídek

malý okruh 30 minut, velký okruh 50 minut. Za Vaši pozornost stojí rovněž krásný anglický park s rybníčkem, altánkem a exotickým skleníkem. V zadní části parku uvidíte Lovecký pavilon s bažantnicí. Zámek Ratibořice pořádá každý rok mnoho kulturních akcí. Doporučujeme Vám zejména „Oživení“ postav z Babičky, setkání automobilových veteránů, noční prohlídky zámku, Dny evropského dědictví, Podzim v Ratibořicích nebo Advent na ratibořickém zámku. Podrobnosti o konaných akcích získáte na webových stránkách zámku.

Jak se k zámku Ratibořice

Zámek Ratibořice je dostupný autem, parkoviště před zámkem. Můžete využít linkové autobusy, které v letní sezóně přijíždí až před zámek. Autobusy mají zastávku před vlakovým nádražím v České Skalici a na náměstí. Pěšky je zámek přístupný po červené turistické značce z České Skalice – délka trasy cca 2 km.

Vstupné

  • I. Malý okruh –  plné vstupné 100 Kč, zlevněné 70 Kč, rodinné vstupné 270 Kč.
  • II. Velký okruh – vstupné 120 Kč, zlevněné 90 Kč, rodinné vstupné 330 Kč.

Otevírací doba

  • leden – březen zámek uzavřen ( v pracovní dny lze telefonicky objednat prohlídku pro skupinu min. 10 osob)
  • duben 10 – 15 hod. (soboty, neděle a svátky, ve všední dny pouze na objednání)
  • květen a červen 10 – 16 hod. (úterý – neděle)
  • červenec a srpen 9 – 17 hod. (úterý – neděle), 10 – 16 hod. (pondělí)
  • září 10 – 15 hod. (úterý – neděle, ve všedních dnech v každou celou hodinu)
  • říjen 10 – 15 hod. (soboty, neděle a svátky, všední dny pouze na objednání)

 

Kontakt

Státní zámek Ratibořice
Ratibořice 1
552 03 Česká Skalice
Tel: 491 452 123
E-mail: info@zamekratiborice.cz
Web: www.zamek-ratiborice.cz