Vojenská pevnost Josefov

Vojenská pevnost Josefov byla založena rakouským císařem Josefem II. a postavena byla v letech 1780 – 1785. Její výstavbu provázela řada přípravných a terénních prací, včetně svedení řek Labe a Metuje do nových umělých řečišť. Necelý kilometr před jejich novým soutokem byl mezi oběma řekami prokopán spojovací kanál. V důsledku toho vznikl umělý ostrov, který byl později opevněn.


Pevnost měla za úkol chránit a bránit severní hranice rakouské říše proti Prušákům, byla zároveň zbrojnicí a skladištěm střelného prachu, ale také zásobárnou jídla a bezpečným zázemím vojáků i civilistů. Představuje jedinečnou památku klasicistního pevnostního stavitelství. Je tu však jedno ALE – nikdy neplnila svou obrannou funkci.

Žila, přežívala a posléze živořila. Po roce 1918 bylo rozhodnuto zbavit Josefov hradeb a docházelo k jejich postupnému bourání, rozebírání a k zavážení prostor zeminou. Přesto pevnost projevila značnou životaschopnost a většina hradebních staveb zůstala stát.
V sedmdesátých letech začala aktivní snaha místních obyvatel o záchranu pevnosti. Jednalo se přeci jen o ucelený doklad vojenského opevňovacího stavitelství a komplexu vrstev městské klasicistní a empírové architektury přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

Při prohlídce návštěvníci sestoupají z hradebního příkopu do podzemí. Je třeba se připravit na to, že některé z chodeb jsou jen metr vysoké a 160 cm vysoké. K vidění jsou chodby i obytné kasematy sloužící pro ubytování vojáků a jedna z nich ukrývá vzácný poklad – originální sochy od M.B. Brauna.

Před prohlídkou pevnosti Josefov se připravte na trasu dlouho přibližně jeden kilometr. Je vhodné obout pevnou obuv a vzhledem k nízkým teplotám v podzemí zvolit přiměřený oděv.

Navštivte také původní pohraniční opevnění. Pevnost Dobrošov nabízí dva prohlídkové kruhy, které Vás vnesou zpět do historie…

Foto: bezdekov.org, mapatia.com, wdfoto, Jan Prosek – panoramio.com