Turistické trasy v Ratibořicích a Babiččině údolí

Naučná stezka Babičino údolí

Oblíbená naučná stezka prochází územím, které je ustanoveno národní přírodní památkou Babiččino údolí. Seznámíte se s místy, kde malá Barunka Panklová, budoucí spisovatelka Božena Němcová prožila své dětství a získala k inspiraci k napsání díla Babička. Naučná stezka Vás provede romantickým údolím – uvidíte ratibořický zámek, Staré Bělidlo, mlýn i Viktorčin splav a mnoho dalšího. Na trase navštivte také Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.


Základní údaje o naučné stezce

naučná stezka Babiččino údolí začíná u Barunčiny školy v České Skalici a dále Vás zavede podél romantického koryta řeky Úpy až do Ratibnořic, odtud pak na Rýzmurk, kde celá stezka končí. Naučná stezka vede Babiččným údolím od roku 1981 a byla namalována akademickým malířem Jiřím Škopkem z nedaleké Jaroměře.

Popis trasy

z České Skalice, respektive od Baručiny školy se vydáte k Muzeu Boženy Němcové a pak dále do Babiččina údolí k Bažantnici, Loveckému pavilonu a na zámek Ratibořice, odtud putujete dále po informačních tabulích k Ludrovu mlýnu, mandlu, Panské hospodě, pomníku Babičky s dětmi a pak již cestičkou ke Starému Bělidlu, za kterým je Vikročin splav, jdete dále širokým údolím a u mostu se vydáte za stáleho stoupání k Rýzmburskému altánu, kde naučná stezka Babiččino údolí končí.

Trasa:

Zastavení č. 1 Barunčina škola, Zastavení č. 2 Muzeum Boženy Němcové, Zastavení č. 3 Babiččino údolí, Zastavení č. 4 Babiččino údolí, Zastavení č. 6 Babiččino údolí, Zastavení č. 7 Bažantnice, Zastavení č. 8 Lovecký pavilon, Zastavení č. 9 zámek Ratibořice, Zastavení č.13 Byt Panklových a bývalé Panské bělidlo, Zastavení č. 14 Sousoší Babička s dětmi, Zastavení č. 16 Staré bělidlo, Zastavení č. 17, 20, 21 věnováno řece Úpě, Zastavení č. 22, 23, 24 věnováno fauně a flóře, Zastavení č. 25 Rýzmburský altán. Některé infotabule chybí z důvodu rekonstrukce.


Trasa celkem:

7,5 km, pohodlná trasa se stoupáním na Rýzmburk, naučná stezka má celkem 25 zastavení, 18 informačních panelů a 7 zastávek věnovaných literatuře a přírodě v Babiččině údolí. Stezku je možné absolvovat v turistické sezóně od května do října. V zimě se informační panely sundávají, ale i tak můžete putovat Babiččiným údolím po turistických značkách. Poznejte Babiččino údolí ve všech ročních obdobích.

Stezka Jakuba Míly

Tato pěší trasa vznikla jako součást projektu „Naučné stezky za poznáním“. Byla realizována v roce 2003. Pěší okruh začíná v Babiččině údolí u Žernovské lávky (za Ludrovým mlýnem). V informačním centru Česká Skalice je možné zakoupit tištěného průvodce, který byl ke stezce vydán.

A kdo byl Jakub Míla?

Postava z knihy Babička a milý Kristly z hospody. Jakub Míl pocházel ze Žernova a Božena Němcová ho znala. Avšak romantický příběh Míly a Kristly, který Němcová ztvárnila v Babičce neodpovídá skutečnosti. Jakub Míl převzal v roce 1838 rodinný majetek na Žernově a stal se podle rodinné tradice rýzmburským lesním hajným.

Trasa:

Zastavení č. 1 – popis Panského hostince, mlýna, Žernovské lávky a Panklovny, Zastavení č. 2 – Žernov, Rýzmburk, popis flory v Babiččině údolí. Zastavení č. 3 – popis pramene Jakuba Míly, Na Pohodlí, Bílý most. Úpa, Staré Bělidlo.


Popis trasy:

z Babiččina údolí se vydáte přes Žernovskou lávku a začnete stoupat k Panklovně a do obce Žernov. Odtud pak na Rýzmburk, k prameni Jakuba Míly a k samotám Na Pohodlí. Dále pokračujete přes Bílý most a Staré Bělidlo zpět do Ratibořic.

Trasa celkem:

pěší okruh v délce 6 km, po značených turistických trasách. Stezka má celkem tři informační tabule. Nenáročná trasa.

Justynčina stezka

Celá pěší trasa vznikla jako součást projektu „Naučné stezky za poznáním“. Byla realizována v roce 2003. K Justynčině stezce je vydán tištěný průvodce, kterého je možné zakoupit v informačním centru v České Skalici. Stezka seznamuje pěší turisty s místními příběhy a pověstmi z kraje, k nejzajímavějším patří příběh židovské dívky Justynky a pověst o Boušíně. Projděte se po místech, kudy mladá dívka chodila.Trasa:

zastavení č. 1 seznamuje se Slatinou na Úpou a Boušínem, Zastavení č. 2 popisuje Špetlův buk, Slatinské Končiny, Bathildin stoleček a Boušínskou lávku, Zastavení č. 3 představuje Žebráckou rokli, Červenou Horu a Slatinský most.

Popis trasy:

od Slatinského mlýna nastoupíte na stezku a začnete stoupat k romantické osadě Boušín, projdete Slatinské Končiny, Bathildin stoleček až k Boušínské lávce a pak zamíříte do osady Mstětín a kolem Žebrácké rokle do vsi Červená Hora. Dále se vydáte kolem zříceniny hradu Červená Hora zpět k Slatinskému mlýnu.

Trasa celkem:

pěší okruh měří 7 km, vede po značených trasách, nástup na stezku od Slatinského mlýna, kde je možnost parkování. Na trase jsou umístěny tři infotabule, které popisují 12 zajímavých zastavení.